Zoeken
  • hansvanzetten

In Olympisch jaar 2016 worden ook verkiezingsprogramma's geschreven


Een turncommentator denkt en acteert in Olympiaden. De wereldkampioenschappen in het postolympisch jaar 2013 verschillen wezenlijk van die in het preolympisch jaar 2015. De laatste zijn veruit de belangrijkste. Successen op het WK Turnen in Glasgow bieden Olympische perspectieven. Dat de Nederlandse turnsters zich in Glasgow na 40 jaar weer als team gekwalificeerd hebben voor de Olympische Zomerspelen was voor mij het sportieve hoogtepunt van vorig jaar. Ook de turners zijn goed op weg. Hun 11e plek biedt een tweede kans op Olympische kwalificatie door in april van de 8 voorgeselecteerde teams zich bij de beste 4 te scharen. In de sterkste formatie, fit aangetreden en stabiel turnend, is er gerede kans op succes.

2016 wordt mijn 30e jaar als NOS turncommentator en mijn 8e Olympische Zomerspelen. Vanaf mijn debuut in Seoul 1988 heb ik geen enkel keer een Nederlands turnteam waargenomen. Een Oranje vrouwenteam én mannenteam op de Olympische Spelen is sowieso historisch uniek voor ons land. Ik laat dan de Spelen van 1928 in Amsterdam buiten beschouwing. Wie zich toen aanmeldde mocht meedoen. In 1928 was er geen Olympische meerkamp zoals nu. Met twee Nederlandse turnteams in RIO wordt mijn droom als turncommentator werkelijkheid.

Mijn voorpret voor 2016 begon al bij het Sportgala in Amsterdam, waar ik de tweeling topturnsters Lieke en Sanne Wevers ontmoette, beiden in een prachtig kleedje. Met hun turnkunsten, doorzettingsvermogen en schoonheid zie ik 2016 buitengewoon zonnig in.

Wat mij maatschappelijk boeit, is het feit dat onze Nederlandse samenleving steeds complexer wordt. De diversiteit van onze bevolking neemt toe. Ik lees dat grote steden bewoners tellen uit 170 verschillende nationaliteiten. Met de huidige migratiestromen nemen de aantallen toe. Wat we ook zien is dat de diversiteit in religie en culturele achtergronden tot ernstige fricties leiden in de samenleving. Hoe kunnen we in ons land die fricties de baas en de kernwaarden verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid bestendigen en versterken?

Die vraag dienen alle politieke partijen dit jaar te beantwoorden bij het ontwikkelen en vaststellen van hun Verkiezingsprogramma 2017-2021. In 2016 worden visies, doelstellingen en acties geformuleerd die alle Nederlanders perspectief biedt op zelfrealisatie en respectvol samenleven.

Als we alle kinderen, ongeacht afkomst, religie of huidskleur, de sociale vaardigheden leren voor zelfrealisatie en respectvol samenleven, dan kunnen de huidige fricties in één generatie oplossen te bestaan. Voor de duidelijkheid: sociale vaardigheden leer je niet in de schoolbanken en niet uit een boek. Sociale vaardigheden leer je in de praktijk, door het te doen. Essentieel is dat we wel alle kinderen in ons land bereiken. Dan is onderwijs de sleutel, te beginnen bij alle basisscholen in Nederland.

Hoe dan?

Sociale vaardigheden leer je in een dynamische omgeving en groepsgewijs. Laat deze groepen net zo divers zijn als de samenleving is: jongens en meisjes gemengd, ongeacht hun culturele en religieuze achtergronden. Samen leven, begint immers bij samen doen. De gymlessen in de basisscholen bieden bij uitstek deze dynamische omgeving. Ze zijn al bedoeld om kinderen goed te leren bewegen in alle grondvormen (zoals lopen & springen, klimmen & klauteren, rollen & duikelen, werpen & vangen, schoppen & slaan, heffen & dragen, zwaaien & draaien, balanceren, duwen & trekken, zwemmen & duiken, vallen & opstaan). Bovendien leert de wetenschap dat frequent, veelzijdig en complex motorisch bewegen het cognitief leervermogen van kinderen versterkt. Reden te meer om het bewegingsonderwijs op de basisscholen te laten geven door goed opgeleide vakleerkrachten. Zij hebben geleerd veilig en effectief met groepen kinderen te werken in een dynamische spel- en beweegomgeving. Beter bewegingsonderwijs begint bij het aanstellen van vakleerkrachten, niet als vrije keuze van schoolbesturen, maar als nationale norm. Omdat alle kinderen in ons land recht hebben op bewegingsonderwijs, dat de basis vormt voor een actieve en gezonde leefstijl. Jong geleerd is oud gedaan.

De gymles op school dient veel meer dan goed leren bewegen. Het is enige plek, waar alle kinderen in ons land sociale vaardigheden kunnen worden onderwezen. De gymles is de werkplaats die kinderen leert en voorbereid op het samenleven als volwassenen. Gymles staat voor lichamelijke én sociale opvoeding. De kwaliteit en omvang van taalles én gymles in het basisonderwijs zijn de kritische succesfactoren op weg naar een vitale en tolerante Nederlandse samenleving.

Beter en Meer Bewegingsonderwijs is geen keuze meer. Het is een noodzaak om onze kinderen een sociaal veilige en gezonde toekomst te bieden. Wij volwassenen hebben de verantwoordelijkheid en plicht dat voor hen te organiseren. Laten alle politieke partijen zich daarvan bewust zijn. 2016 is het jaar van de verkiezingsprogramma’s. Keuzes die daarin gemaakt worden en de gevolgen daarvan, gaan veel verder dan de Olympische Zomerspelen van Rio de Janeiro.


0 weergaven0 opmerkingen